ยินดีต้อนรับ สู่ บริษัท แอล.ที.แม็พ เทคโนโลยี

รับทำแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีฯ Ltax3000 รับปรับเปลี่ยนระบบแผนที่ภาษีฯเดิม เป็น LTax3000 รับปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีเป็นระบบ LTax3000 รับแปลงฐานข้อมูลLTAX3000V2.4 เป็น LTAX3000V3.0 สอนทำแผนที่ภาษีระบบLtax3000 LTAXGIS

 

รับนำเข้าข้อมูลเข้าโปรแกรม แผนที่ภาษีฯ LTax3000

การนำข้อมูลจากเว็บไซต์ค้นหารูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดินด้วยวิธี คลิกขวา Copy ง่ายๆก็ได้ข้อมูลพร้อมราคาปานกลางที่ดิน

สรุปสาระสำคัญ #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รับจัดทำแผนที่ภาษีฯ ผ.ท.๗ แยกเป็นรายบล็อค ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีฯ

รับปรึกษาด้านงานแผนที่ภาษีฯ LTax3000 โทร.094-958-1668

เวอร์ชั่นใหม่ Ltax3000 V3.0

LTAX3000 download

ต้องการ รายละเอียด ใบเสนอราคา ติดต่อ 094-958-1668 ;เอกสารโครงการ คลิก ” 

งานรังวัดสำรวจเพื่อการออกแบบ วางแผน สำหรับงานวิศวกรรม โดยวิธี photogrammetry สะดวก รวดเร็ว

จัดทำค่าระดับ contour ด้วยโดรนในพื้นที่ๆต้องการ ลงบินในสถานที่จริงเพื่อจัดทำภาพถ่ายทางอากาศเพื่องานสำรวจ

ในราคาจับต้องได้ไม่แพงเหมือนเมืองนอก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แผนที่งานสาธารณสุขโรงพยาบาล แผนที่พิกัด กริด งานวางสาย Cable 3G แผนที่ถนน ทั้งประเทศไทย
แผนที่บริหารงานมหาวิทยาลัย แผนที่งานสิ่งแวดล้อม แผนที่ภัยพิบัติ ต่างๆ จัดทำโปรแกรม Mapserver ประยุกต์ใช้งานอุทกภัย/โคลนถล่ม ศึกษา ออกแบบ จัดทำระบบสืบค้นข้อมูลอุทกภัย/โคลนถล่ม ด้วยระบบ GIS ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แผนที่ภาษีบำรุง อบจ. แผนที่แสดงตำแหน่งผู้ประกอบการ ตำแหน่งสถานที่ต่างๆ แผนที่ประกาศขายบ้านหรือที่ดิน

รับจัดทำเส้นชั้นความสูง Contour จาก DEM และ DRONE

รับทำภาพถ่ายดาวเทียม ย้อนหลัง 5 ปี 10ปี

บริการรับทำแผนที่ เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000

รับปรับเปลี่ยนระบบแผนที่ภาษีเดิมเป็น Ltax3000 LTaxGIS จากโปรแกรม NMTTAXmap เป็น Ltax3000

รับแปลงแผนที่ สปก. เป็น Ltax3000

รับนำเข้าข้อมูลเข้า โปรแกรม แผนที่ภาษีฯ LTax3000

รับคัดลอกระวางที่ดิน และทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน

PowerPoint นำเสนองานด้าน แผนที่ GIS Download

 

frontpage tracking