ยินดีต้อนรับ สู่ บริษัท แอล.ที.แม็พ เทคโนโลยี

รับทำแผนที่แม่บท แผนที่ภาษีฯ Ltax3000 รับปรับเปลี่ยนระบบแผนที่ภาษีฯเดิม เป็น LTax3000 รับปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีเป็นระบบ LTax3000 รับแปลงฐานข้อมูลLTAX3000V2.4 เป็น LTAX3000V3.0 สอนทำแผนที่ภาษีระบบLtax3000 LTAXGIS

รับนำเข้าข้อมูลเข้าโปรแกรม แผนที่ภาษีฯ LTax3000

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the Job Training)
การเขียนแบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ด้วย AutoCAD MAP 3D 2019

รับจัดทำแผนที่ภาษีฯ ผ.ท.๗ แยกเป็นรายบล็อค ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนที่ภาษีฯ

รับปรึกษาด้านงานแผนที่ภาษีฯ LTax3000 โทร.094-958-1668

เวอร์ชั่นใหม่ Ltax3000 V3.0

LTAX3000 download

ต้องการ รายละเอียด ใบเสนอราคา ติดต่อ 094-958-1668 ;เอกสารโครงการ คลิก ” 

งานรังวัดสำรวจเพื่อการออกแบบ วางแผน สำหรับงานวิศวกรรม โดยวิธี photogrammetry สะดวก รวดเร็ว

จัดทำค่าระดับ contour ด้วยโดรนในพื้นที่ๆต้องการ ลงบินในสถานที่จริงเพื่อจัดทำภาพถ่ายทางอากาศเพื่องานสำรวจ

ในราคาจับต้องได้ไม่แพงเหมือนเมืองนอก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

แผนที่งานสาธารณสุขโรงพยาบาล แผนที่พิกัด กริด งานวางสาย Cable 3G แผนที่ถนน ทั้งประเทศไทย
แผนที่บริหารงานมหาวิทยาลัย แผนที่งานสิ่งแวดล้อม แผนที่ภัยพิบัติ ต่างๆ จัดทำโปรแกรม Mapserver ประยุกต์ใช้งานอุทกภัย/โคลนถล่ม ศึกษา ออกแบบ จัดทำระบบสืบค้นข้อมูลอุทกภัย/โคลนถล่ม ด้วยระบบ GIS ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แผนที่ภาษีบำรุง อบจ. แผนที่แสดงตำแหน่งผู้ประกอบการ ตำแหน่งสถานที่ต่างๆ แผนที่ประกาศขายบ้านหรือที่ดิน

รับจัดทำเส้นชั้นความสูง Contour จาก DEM และ DRONE

รับทำภาพถ่ายดาวเทียม ย้อนหลัง 5 ปี 10ปี

บริการรับทำแผนที่ เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000

รับปรับเปลี่ยนระบบแผนที่ภาษีเดิมเป็น Ltax3000 LTaxGIS จากโปรแกรม NMTTAXmap เป็น Ltax3000

รับแปลงแผนที่ สปก. เป็น Ltax3000

รับนำเข้าข้อมูลเข้า โปรแกรม แผนที่ภาษีฯ LTax3000

รับคัดลอกระวางที่ดิน และทะเบียนผู้ถือกรรมสิทธิ์ จากสำนักงานที่ดิน

PowerPoint นำเสนองานด้าน แผนที่ GIS Download

 

frontpage tracking