ยินดีต้อนรับ สู่ บริษัท อีสานเทคโนโลยี

ผลงานที่ผ่านมา

หนังสือรับรองผลงาน คลิกตรวจสอบ

แผนที่แม่บท อบต.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2554

แผนที่แม่บท อบต.เมืองพล จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ. 2550

แผนที่แม่บท อบต.โจดหนองแก จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ. 2550

แผนที่แม่บท อบต.โสกนกเต็น จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ. 2551

ปรับปรุงระบบเป็น LTax3000 เทศบาลเมืองดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี ปี พ.ศ. 2555

แผนที่แม่บท อบต.หมากเขียบ จ.ศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2556

ปรับปรุงระบบเป็น LTax3000 เทศบาลตำบลเมืองที จ.สุรินทร์ ปี พ.ศ. 2557

ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีฯ เป็น LTax3000 อบต.กำแพงแสน จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2557

ปรับปรุงแผนที่แม่บท เทศบาลตำบลเมืองที อ.เมืองจ.สุรินทร์ พ.ศ. 2557

แผนที่แม่บท อบต.ราม จ.สุรินทร์ ปี พ.ศ. 2558

ปรับปรุงระบบเป็น LTax3000 เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ปี พ.ศ. 2558

แผนที่แม่บท เทศบาลตำบลปักธงชัย จ.นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2558

แผนที่แม่บท อบต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา กันยายน พ.ศ. 2558

อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อบต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2559

แผนที่ภาษีฯเทศบาลเมืองมหาสารคาม

งานอบรม

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ กับ โยธาไทยเทรนนิ่ง

โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ด้วย Autocad MAP 2011 ณ แขวงบำรุงทางตันหยงมัส จ.นราธิวาส

Hadyai2

อบรมการจัดทำแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วย AutoCAD MAP 3D 2014 ที่จังหวัด อยุธยา